Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

dr hab. inż.

Witold Mazgaj, prof. PKKontakt
witold.mazgaj@pk.edu.pl

Zobacz więcej

Opis dyscypliny

Dyscyplina „Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne” obejmuje różne prace teoretyczne, badawcze, projektowe, konstrukcyjne i wdrożeniowe, związane z szeroko pojętą automatyką i elektroniką dotyczącą procesów technologicznych, transportu i budownictwa energooszczędnego. Dyscyplina ta obejmuje również prace związane z energetyką, w tym zagadnienia przesyłania energii, jej wytwarzania ze źródeł odnawialnych i jakości energii elektrycznej. W ramach tej dyscypliny prowadzone są także prace badawczo-rozwojowe związane z inżynierią komputerową i sztuczną inteligencją, co ma istotny wpływ na rozwój technologii kosmicznych. Efektem prac doktorantów są nowe algorytmy sterowania w automatyce i elektroenergetyce, nowe metody rozwiązywania problemów nieliniowych i zagadnień diagnostycznych oraz propozycje innowacyjnych urządzeń o wyżej sprawności co prowadzi do oszczędności energii elektrycznej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK w dyscyplinie „Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne” jest szansą na rozwijanie swoich pasji badawczych i uzyskanie stopnia doktora ale przede wszystkim daje możliwość pracy w uczelniach, jednostkach badawczo-rozwojowych i w różnych podmiotach gospodarczych jako specjalista o nieprzeciętnie wysokich kwalifikacjach.

Kto może aplikować?

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie naukowej „Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne” mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra inżyniera w zakresie kierunków należących do obszaru nauk technicznych lub należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra albo magistra inżyniera w zakresie kierunków należących do obszaru nauk ścisłych w dziedzinie nauk matematycznych lub fizycznych.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony