Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Nauki PK

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

Rada Szkoły Doktorskiej PK

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK – przewodniczący

dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
prof. dr hab. inż. Sławomir Grądziel
prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński
dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
mgr inż. Aleksandra Chowaniec – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
mgr inż. Jakub Zielonka – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Zespół administracyjny Szkoły Doktorskiej PK

mgr inż. Magdalena Borys (administracja, tok kształcenia)
mgr inż. Anna Gajda (administracja, tok kształcenia)
lic. Katarzyna Gąsior (stypendia, finanse)

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony