Ocena Śródokresowa

Ocena śródokresowa, to ocena realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB).

Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

Negatywna ocena jest podstawą do skreślenia doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza, że od kolejnego miesiąca po ocenie stypendium doktoranta wzrasta, i  wynosi co najmniej 57 procent minimalnego wynagrodzenia profesora.

Doktorant, po ocenie śródokresowej, może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy. W przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium otrzymywanego przez taką osobę wynosi 40%.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony