Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż.

Marek Kozień

Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki (M-01)

Kontakt
marek.kozien@pk.edu.pl

Zobacz więcej

Opis dyscypliny

Działalność naukowo-badawcza w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna, posiadającej kategorię naukową A, obejmuje badania i zastosowania praktyczne dotyczące projektowania, wytwarzania, sterowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń.
Główne obszary badawcze prowadzone w ramach dyscypliny to: rozwój teoretycznych i doświadczalnych metod analizy konstrukcji mechanicznych oraz ich optymalizacja w zmiennych warunkach środowiskowych i rozwój zrównoważonych metod projektowania. W szczególności prace badawcze i zastosowania praktyczne dotyczą: badań, diagnostyki i oceny niezawodności proekologicznych pojazdów samochodowych i szynowych, zastosowania mechaniki w medycynie w tym wykorzystanie inżynierii rekonstrukcyjnej, rozwój inżynierii i automatyzacja produkcji, rozwój dokładnych metod pomiarów współrzędnościowych od nano- do makro- wymiarów, teoretyczna i doświadczalna analiza maszyn i urządzeń przepływowych, pomiar i analiza drgań układów mechanicznych, badania w obszarze zniszczenia materiałów i zmęczenia konstrukcji, pomiar i analiza drgań mechanicznych, badania materiałów w ekstremalnie niskich temperaturach (osiągających wartości bliskie 4 K).
W ostatnich latach szczególnie rozwijane są zagadnienia dotyczące metrologii współrzędnościowej w oparciu o bazę pomiarową obejmującą najnowsze na świecie maszyny współrzędnościowe, konstruowanie i sterowanie ławicy autonomicznych robotów podwodnych, wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości oraz projektowania i wytwarzanie implantów i protez do kranioplastyki i herniologii.
Działalność badawcza i naukowa jest oparta o współpracę z wieloma przedsiębiorstwami (komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych) oraz ma istotny i zauważalny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa w szczególności w obszarach ochrony zdrowia, bezpieczeństwa narodowego i ochrony środowiska.

Kształcenie w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna prowadzone jest przez profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów posiadających bogaty dorobek naukowy, a dostępność do bogato wyposażonych laboratoriów badawczych pozwala na realizację prac doktorskich we współcześnie rozwijanych obszarach badań naukowych.

Kto może aplikować?

O przyjęcie do Szkoły doktorskiej PK w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie kierunków inżynieryjno-technicznych lub tytuł zawodowy w zakresie kierunków: matematyka, fizyka i informatyka. W przypadkach szczególnie uzasadnionych merytorycznie, za zgodą Przewodniczącego Rady Naukowej, do procesu rekrutacyjnego mogą zostać dopuszczeni absolwenci studiów magisterskich, którzy ukończyli kierunki studiów nie spełniające powyższych warunków.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony