Projekt STARS EU: Nowe Horyzonty dla Doktorantów Politechniki Krakowskiej

Zapraszamy kandydatów na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w roku akad. 2024/25, do wzięcia udziału w wyjątkowym projekcie STARS EU, który został zaprojektowany w celu wzbogacenia doświadczenia edukacyjnego doktorantów.

Projekt STARS EU to wyjątkowa podróż ku nowym horyzontom rozwoju akademickiego. Zamiast części tradycyjnych metod nauczania, uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do uczestnictwa w modułach międzynarodowych, otwierających drzwi do globalnej sieci kontaktów, inspiracji oraz zdobywania unikalnych umiejętności.

Co oferuje projekt STARS EU?

  • Inspirujący Pobyt w Szwecji: Podczas 5-dniowego pobytu w Szwecji, doktoranci będą mieli możliwość prezentacji swoich doświadczeń oraz zgłębiania różnorodności systemów kształcenia doktorantów na świecie. To nie tylko podróż, ale także spotkanie z pionierami nauki oraz wizyty studyjne, które ożywią wyobraźnię i poszerzą horyzonty.
  • Intensywny Moduł Online: Trwający 3 tygodnie moduł online skupi się na rozwijaniu umiejętności praktycznych i strategicznych w planowaniu kariery. Uczestnicy będą eksplorować możliwości rozwoju zawodowego, zdobywać wiedzę z pierwszej ręki od liderów branży oraz kształtować ścieżkę kariery dopasowaną do ich indywidualnych ambicji.

Projekt STARS EU oferuje nieograniczone możliwości rozwoju:

  • Międzynarodowe Kontakty i Współpraca: Poznanie doktorantów i naukowców z różnych krajów stworzy podstawy dla przyszłych międzynarodowych projektów badawczych i współpracy naukowej.
  • Inspirujące Doświadczenia: Udział w projekcie dostarczy uczestnikom inspirujących doświadczeń. Spotkania z uznanymi naukowcami, prezentacje udanych karier doktorantów oraz wizyty studyjne pozwolą na poszerzenie horyzontów i rozwinięcie możliwości kariery.
  • Nowe Umiejętności i Perspektywy: Projekt skoncentruje się na praktycznych umiejętnościach zawodowych, niezbędnych zarówno na uczelni, jak i biznesie, przygotowując uczestników do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym świecie nauki.
  • Poznanie Nowych Obszarów Badawczych: Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń, uczestnicy będą mieli okazję poznać nowe obszary badawcze i trendów naukowych, co może wpłynąć na rozwój ich własnych zainteresowań badawczych i kierunków pracy doktorskiej.
  • Budowanie Profesjonalnego Profilu: Udział w projekcie STARS EU umożliwi uczestnikom budowanie profesjonalnego profilu, który będzie atrakcyjny dla potencjalnych pracodawców, grantodawców oraz partnerów akademickich na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji już wkrótce!

Dołącz do projektu STARS EU i odkryj nieograniczone możliwości rozwoju swojej kariery akademickiej! Niech Twoja przygoda z nauką nabierze nowego wymiaru dzięki globalnym perspektywom i inspirującym doświadczeniom.

Masz pytania? Napisz: sdpk.starseu@pk.edu.pl