Dagmara Słota nominowana do tytułu Młodego Promotora Polski

Doktorantka Politechniki Krakowskiej mgr Dagmara Słota znalazła się wśród trójki kandydatów nominowanych do tytułu „Młodego Promotora Polski” w kategorii „Działalność naukowa”. Laureat zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 27 maja w Pałacu Prezydenckim. Doktorantkę PK zgłosił do konkursu Urząd Patentowy RP.

Konkurs „Młody Promotor Polski”, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, skierowany jest do młodych Polaków, których działania przyczyniają się do popularyzowania wiedzy o Polsce oraz budowania jej pozytywnego wizerunku na świecie. Partnerem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Dagmara Słota jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Studia inżynierskie i magisterskie ukończyła na kierunku biotechnologia, realizując częściowo II stopień na Technische Universität Hamburg w Niemczech. Obecnie kształci się w Szkole Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria materiałowa w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce szeroko pojętych biomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej. Modyfikując otrzymane materiały, nadaje im charakter nośnika substancji aktywnych do terapii celowanej.

Opracowuje wielofunkcyjne materiały na implanty, które mogą być personalizowane do potrzeb danego pacjenta. W 2023 została laureatką nagrody głównej XIII Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.. Wyniki swoich badań zaprezentowała podczas ponad 30 konferencji naukowych o statusie zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym, jest również autorką lub współautorką kilkunastu publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach z list ministerialnej JCR. Wyniki jej badań, prezentowane podczas konferencji, były kilkukrotnie wyróżnianie. Jej innowacyjne rozwiązania były doceniane również na forum międzynarodowym na targach i podczas wystaw wynalazków między innymi w Genewie, Zagrzebiu, Warszawie i Norymberdze (łącznie 14 medali i wyróżnień). Jest współtwórczynią 7 zgłoszeń patentowych. Ukończyła 6 staży naukowych ww Polsce jak i zagranicą (w Comenius University, Faculty of Pharmacy na Słowacji czy Lancaster University, Materials Science Institute w Aglii.). Jest opiekunem naukowym sekcji BioMat Koła Naukowego SMART-MAT, działającego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Aktywnie uczestniczy w życiu i promocji uczelni, jest m.in. ambasadorką akcji „Dziewczyny na politechnik”i, zachęca maturzystki do wyboru technicznych i ścisłych kierunków studiów.

Nominację w kategorii działalność naukowa otrzymali także Piotr Falkowski, doktorant Politechniki Warszawskiej oraz Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Michał Lipiec, multimedalista międzynarodowych olimpiad z chemii , fizyki i matematyki, absolwent V LO w Krakowie. Młodzi Promotorzy Polski zostaną wyłonieni także w kategoriach: kulturalnej i sportowej.