Inżynieria lądowa, geodezja i transport

dr hab. inż.

Agnieszka Leśniak, prof. PKKontakt
agnieszka.lesniak@pk.edu.pl

Zobacz więcej

Opis dyscypliny

Dyscyplina naukowa inżynieria lądowa, geodezja i transport to obszerna dyscyplina dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca szerokie spektrum zagadnień naukowych związanych z budownictwem lądowym i wodnym, miernictwem oraz transportem ludzi i ładunków. Ze względów strategicznych, ekonomicznych i społecznych, zagadnienia te stanowią jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin naukowych, stwarzającą co raz to nowe i ambitne wyzwania dla badaczy, umożliwiając także wdrażanie wyników prac naukowych do praktyki. Główne obszary badawcze budownictwa obejmują modelowanie i analizę konstrukcji budowlanych, zagadnienia dotyczące najnowszych rozwiązań materiałowych w budownictwie, problematykę budownictwa energooszczędnego, wykorzystanie technik informatycznych w budownictwie, badania gruntów i podłoża gruntowego, projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie infrastruktury transportowej, badania modelowe w zakresie inżynierii wiatrowej, modelowanie i ocenę ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Najistotniejsze obszary naukowe geodezji odnoszą się do pozyskania i analizy informacji o ukształtowaniu terenu, przekształcenia struktur przestrzennych z uwzględnieniem ładu przestrzennego i ekologicznego oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Problematyka badawcza w obszarze transportu to analizy efektywności rozwiązań transportowych, rozwój i doskonalenie procedur opracowania planów zrównoważonej mobilności, rozwój metod planowania transportu pasażerskiego zbiorowego, analizy efektywności nowoczesnych form transportu pasażerskiego indywidualnego, modele prognozowania podróży i ruchu osób oraz przewozu ładunków.

Kształcenie w dyscyplinie ILGiT w SD PK umożliwia dostęp do najnowszych technologii, metod i nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego oraz pozwala na udział i prowadzenie badań z wykorzystaniem najnowszych technik w inżynierii lądowej, w szczególności w budownictwie, geodezji i systemach transportowych.

Kto może aplikować?

Od roku akademickiego 2023/24 o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport mogą ubiegać się absolwenci studiów magisterskich technicznych szkół wyższych. W przypadkach szczególnie uzasadnionych merytorycznie, za zgodą Przewodniczącego Rady Naukowej, do procesu rekrutacyjnego mogą zostać dopuszczeni absolwenci studiów magisterskich uczelni nietechnicznych.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony