Architektura i urbanistyka

Opis dyscypliny

Dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniami dotyczącymi kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka.

Prowadzone są badania naukowe z zakresu, m.in.: projektowania architektonicznego, projektowania urbanistycznego, projektowania budowlanego, architektury krajobrazu, sztuki ogrodowej, sztuk plastycznych, planowania przestrzennego i regionalnego, historii architektury i urbanistyki, ochrony i konserwacji zabytków, ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, rewitalizacji, rozwoju zrównoważonego, jak również wielu pokrewnych pól badawczych. Niektóre tematy badawcze mają charakter interdyscyplinarny i łączą się tematycznie z innymi dyscyplinami.

Badania prowadzone są w wymiarach teoretycznym i praktycznym, a celom naukowym badań często towarzyszą cele aplikacyjne.
Podejmowane są tematy o wąskim zakresie i wysoce wyspecjalizowanym charakterze, jak również tematy szerzej zakrojone, w tym porównawcze –
z Polski i ze świata.

Dyscyplina naukowa architektura i urbanistyka na Politechnice Krakowskiej posiada kategorię naukową A+.

Od czasów pierwszego teoretyka urbanistyki Greka Hippodamosa z Miletu i pierwszego teoretyka architektury Rzymianina Marka Witruwiusza przez kolejne pokolenia badaczy i twórców architektura i urbanistyka – definiowane w kategoriach użyteczności, trwałości i piękna – niezmiennie pozostają niewyczerpanym obszarem badań naukowych nierozerwalnie i wieloaspektowo związanych z życiem człowieka, których podejmowanie jest zarówno społecznie potrzebne jak i przynoszące satysfakcję badaczom.

Kto może aplikować?

Kandydować mogą osoby, które ukończyły studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie na kierunku architektura (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), architektura i urbanistyka (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), architektura krajobrazu (tytuł zawodowy mgr inż., mgr inż. arch. krajobrazu), gospodarka przestrzenna (tytuł zawodowy mgr inż.). Szczegółowe warunki rekrutacji są określone na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony